B112

Icon legend:
  • - Reserved by teacher

  • - Available for students

  • - Expired timeslot
Time Pod A Pod B Pod C Pod D Pod E Pod F Pod G Pod H
8-10
10-12
13-15
15-17
17-19
19-21
21-23
Time Pod A Pod B Pod C Pod D Pod E Pod F Pod G Pod H
8-10
10-12
13-15 alno0020
15-17
17-19 ceke0003
casu0001
19-21
21-23

Tillfälle för extra laborationer Aktivitetstyp: Okänd - (schema.hv.se)

Labb Grupp 1,2,3,4, sal B112 B114 ALLA måste boka sin egen labb-tid på sidan http://cnap.hv.se/ Förbjudet att boka både före och efter lunch på samma dag Aktivitetstyp: Okänd - (schema.hv.se)

Labb Grupp ALLA, sal B112 B114 ALLA måste boka sin egen labb-tid på sidan http://cnap.hv.se/ Förbjudet att boka både före och efter lunch på samma dag Aktivitetstyp: Okänd - (schema.hv.se)

Labb Grupp 1,2,3,4 sal B112 B114 ALLA måste boka sin egen labb-tid på sidan http://cnap.hv.se/ Förbjudet att boka både före och efter lunch på samma dag Aktivitetstyp: Okänd - (schema.hv.se)

Labb Grupp ALLA, sal B112 B114 ALLA måste boka sin egen labb-tid på sidan http://cnap.hv.se/ Förbjudet att boka både före och efter lunch på samma dag Aktivitetstyp: Okänd - (schema.hv.se)

Kompletteringstillälle laborationer GDA103 Aktivitetstyp: Okänd - (schema.hv.se)

Lab Grupp 3 Aktivitetstyp: Okänd - (schema.hv.se)

Lab Grupp 4 Aktivitetstyp: Okänd - (schema.hv.se)

Lab Grupp 1 Aktivitetstyp: Okänd - (schema.hv.se)

Lab Grupp 2 Aktivitetstyp: Okänd - (schema.hv.se)