Bokning av Cisco utrustning

I våra Cisco salar finns utrustning för alla nivåer av studier, som CCNA, CCNP, CyberSecurity samt brandväggar i flera utföranden. Ett krav för att slutföra din utbildning och få en bra start i branschen är att du behärskar den riktiga utrustningen och det är precis den möjligheten du får i våra labbsalar.

Salarna B112, B113, B114, B118 och B125 är alla tillgängliga för studenter att boka.

Disciplin och hårt arbete i dessa salar har sett till att de studenter som tar sin examen går direkt ut till jobb!


Bokningsregler

  • Du kan endast boka max två tider samtidigt i Cisco salarna.
  • Boka ej dessa två pass så de passerar över lunchtiden (Alltså från 10:00 - 15:00) utan håll dig till förmiddag/eftermiddag om du bokar dubbla pass.
  • Ställ i ordning efter dig i god tid så nästa labbpass kan starta på utsatt tid.
  • När du bokar se till att du i första hand labbar tillsammans med en klasskamrat så utrustningen räcker till alla tidsmässigt.
  • All mat och dryck får ej passera längre in i salen än småborden som finns vid dörren i alla salar.
  • Schemalagd aktivitet har alltid företräde för utrustningen, se schema.hv.se eller längst ner på bokningssidan för salen för aktuella schemalagda pass.
Bryter du mot dessa regler upprepade gånger kan din access till den bokningsbara utrustningen komma att begränsas eller dras in helt.